US 2 Server Outage (Løst)
  • Prioritet - Kritisk
  • Berører Server - US 2
  • Our Datanceter is experience a network outage and are working to fix the issue. Please see below for updates.

    Outage status update: Zayo in transit; Initial indications appear be a major fiber cut. Will post further updates as available.

    Update: Network is restored

  • Dato - 03/01/2016 11:41
  • Sist oppdatert - 03/01/2016 13:23

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
Singapore 2 PHP-info